top of page

Kwaliteit

Ik ben Gezondheidszorg Psycholoog BIG (www.bigregister.nl), geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (www.psynip.nl) en cognitief gedragstherapeut VGCt ®  (www.vgct.nl).

Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen en klinisch psychologen (www.nvgzp.nl), de Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl), het ADHD Netwerk Nederland (www.adhdnetwerk.nl). 

Jaarlijkse bijscholing op verschillende onderwerpen zorgt dat mijn kennis up to date blijft. Door maandelijkse deelname aan drie intervisiegroepen kan ik de indicatiestelling voor de behandelingen  van mijn cliënten toetsen, maar ook lopende behandelingen anoniem bespreken.

 

Rechten

Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw belangrijkste rechten zijn:

* U heeft recht op informatie

* U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens

* U heeft recht op inzage van uw dossier

* U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen

* U heeft het recht om een klacht in te dienen

Diverse cliëntenorganisaties kunnen u behulpzaam zijn bij het opkomen voor uw rechten.

(www.ggznederland.nl)

 

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Daarmee komt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen. 

Dossier

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

 

Klachten

Als u niet tevreden bent over de psycholoog of over de behandeling,  kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk zelf met de psycholoog bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met de behandelaar op te lossen, kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP (zie www.psynip.nl).

 

Tuchtrecht

Op grond van de Wet BIG vallen GZ-Psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen, is te vinden op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht 
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 
telefoon 070 3405417

bottom of page