top of page

Kosten en vergoedingen

Vanaf 2015 is er een onderscheid in de financiering van de zorg voor jeugdigen (tot 18 jaar) en volwassenen(vanaf 18 jaar)


Jeugdigen
Iedereen onder de 18 jaar komt in aanmerking voor onderzoek en behandeling die wordt vergoed door de gemeente waarin de persoon woont. Rekeningen worden rechtstreeks naar de betreffende gemeente gestuurd. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of de Centra voor Jeugd en Gezin nodig(CJG). In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis. Ook moet de huisarts aangeven dat het een verwijzing naar de generalistische basiszorg betreft (BGGZ).

De praktijk heeft een contract afgesloten met 10 gemeenten in de regio Haaglanden: Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De zorg voor cliënten die binnen deze regio wonen wordt geheel vergoed. Cliënten van buiten deze regio kunnen zich niet aanmelden, tenzij men bereid is om de kosten zelf te betalen.

Het is belangrijk om te weten dat, wanneer de gemeente de declaraties vergoedt, uw naam, adresgegevens, geboortedatum, type ingezette hulp, start- en einddatum van de jeugdhulp, de verwijzer en het BSN nummer van het kind, doorgegeven moeten worden aan de gemeente en het CBS.  Wanneer u dit niet wilt, kunt u ervoor kiezen om de declaraties zelf te betalen.


Volwassenen
Met ingang van januari 2017 heb ik geen contracten meer afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat de cliënt de rekening zelf moet betalen.  Als de behandeling valt onder de vergoeding vanuit de basiszorg, kunt u de rekening indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis worden de kosten geheel of voor een deel vergoed.  Cliënten met een restitutiepolis krijgen doorgaans 100% vergoed. Cliënten met een naturapolis krijgen afhankelijk van hun polis 65-80% vergoed. Het is daarom van groot belang om van te voren bij uw zorgverzekeraar te informeren hoeveel u precies vergoed krijgt bij een behandelaar zonder contract. 

 

Voor verzekerde zorg dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of psychiater te hebben. In deze verwijsbrief moet in ieder geval staan dat er sprake is van een vermoeden van een DSM V stoornis. Ook moet de huisarts aangeven dat het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg (BGGZ).
 

Bij de verrekening van de therapiekosten kan het eigen risico van de verzekering in rekening gebracht worden. Het betreft het jaar waarin u met de behandeling bent gestart.

NZa-tarieven gz-psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie II voor 2023

CO0042 Diagnostiek 5 min €37,87

CO0107 Behandeling 5 min €29,68

CO0172 Diagnostiek 15 min  € 65,19

CO0237 Behandeling 15 min€ 52,99

CO0302 Diagnostiek 30 min € 108,04

CO0367 Behandeling 30 min € 90,36

CO0432 Diagnostiek 45 min € 151,07

CO0497 Behandeling 45 min € 128,40

CO0562 Diagnostiek 60 min € 173,40

CO0627 Behandeling 60 min € 152,50

CO0692 Diagnostiek 75 min € 210,34

CO0757 Behandeling 75 min € 187,96

CO0822 Diagnostiek 90 min € 259,01

CO0887 Behandeling 90 min € 229,30

CO0952 Diagnostiek 120 min € 373,08

CO1017 Behandeling 120 min € 337,14 

 

OV0007 Intercollegiaal overleg kort >5 min € 23,58

OV0008 Intercollegiaal overleg lang >15 min € 71,88

OV0012 Niet-basispakketzorg consult € 124,16

TC0009 Reistijd tot 25 minuten - ggz € 32,71

TC0010 Reistijd vanaf 25 minuten-ggz €84,34


Niet op afspraak
Wanneer u zonder 24 uur van te voren af te zeggen (per mail, telefoon, sms) niet op een afspraak komt wordt u € 55- in rekening gebracht.

bottom of page