top of page

De praktijk biedt onderzoek en behandeling in de Basis GGZ aan kinderen, jongeren en hun ouders(Jong) volwassenen  zijn ook welkom.

 

De praktijk richt zich voornamelijk op de behandeling van de volgende klachten:

 • angst- en paniekklachten

 • ad(h)d

 • boos en opstandig gedrag

 • dwanggedachten en/of dwanghandelingen

 • depressieve klachten of somberheid

 • dyslexie

 • faalangst

 • hoogbegaafdheid

 • klachten of problemen na een verlies of een ingrijpende levensverandering

 • laag zelfbeeld

 • leerproblemen

 • perfectionisme

 • pesten

 • stressklachten

 • trauma gerelateerde klachten

bottom of page