top of page

Wachttijden

De wachttijd bedraagt momenteel 12 weken

Na de intake is er geen wachttijd tot behandeling. Indien er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen of indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts of met mij om te overleggen over alternatieven. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. (laatste update 21-4-2023)

 

Vakantie en waarneming

Tijdens vakanties zal de praktijk waargenomen worden door ervaren, deskundige collega’s. Ook is het mogelijk dat ik zelf de waarneming doe. Met cliënten worden hierover van te voren afspraken gemaakt.

In geval van een crisissituatie kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of buiten kantoortijden met de doktersdienst SMASH (tel: 070-346 96 69).

bottom of page